Regulamin
1. Sklep internetowy prowadzi  sprzeda za porednictwem sieci Internet. 


3. Po zoeniu zamwienia otrzymuj Pastwo e-mailem informacj potwierdzajc zamwienie. 

4. Przyjcie do realizacji zamwienia rozpoczyna si  po potwierdzeniu zoonego przez Pastwa zamwienia. Patno za zamwienia odbywa si przy odbiorze, przelewem bd systemem ratalnym.

5. Zamwienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, e towar jest dostpny w magazynie. W przypadku niedostpnoci czci towarw objtych zamwieniem s Pastwo informowani o stanie zamwienia i mog podejmowa decyzje o sposobie jego realizacji (czciowa realizacja, wyduenie czasu oczekiwania, anulowanie caoci zamwienia).

6. Do kadego zamwienia wystawiany jest paragon bd na yczenie klienta faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamwione przez klienta towary s skompletowane i gotowe do wysyki.

7. Zmiany w zamwieniu mog dokonywa si do momentu gdy Pastwa zamwienie ma status zamwienia  potwierdzonego. Wszelkich zmian w zamwieniu mog Pastwo dokonywa wycznie telefonicznie. Nie mog Pastwo anulowa zamwienia, ktre zostao wysane.

8. Wszystkie ceny podawane s w zotych polskich i nie zawieraj podatek VAT. Cena podana przy kadym towarze jest wica w chwili zoenia przez klienta zamwienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarw znajdujcych si w ofercie, wprowadzania nowych towarw do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych na stronach sklepu bd wprowadzania w nich zmian. Podane ceny nie obejmuj kosztw przesyki. 

9. Czas realizacji zamwienia jest to czas, ktry upywa od zoenia zamwienia do chwili wysania zamwionych towarw ze sklepu, przy czym uwzgldniane s tu tylko dni robocze. Zamwienie na towary o rnym czasie realizacji wysyane jest po skompletowaniu caoci, tzn. po upywie czasu najduszego z podanych.

10. Termin otrzymania przesyki oznacza: czas realizacji + czas dostawy. Przesyki dostarczaj: Poczta Polska - przesyka priorytetowa, czas dostawy do 3 dni General Logistic System (GLS) ? czas dostawy do 2 dni.

11. Mog Pastwo wybra nastpujce formy patnoci za zamwione towary:

  • przy odbiorze zamwienia: naleno pobiera listonosz lub kurier
  • przedpata przelewem bankowym na konto firmy "EUROTEX".

12. Zgodnie z Ustaw z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektrych praw konsumentw oraz odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny" klient moe zrezygnowa z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w cigu 10 dni od daty odebrania przesyki. Jest to moliwe tylko wwczas, gdy towar nie by uywany, ani nie zosta przez Pastwa w aden sposb uszkodzony i zniszczony oraz jest oryginalnie zapakowany. Sklep gwarantuje zwrot kwoty rwnej cenie towaru. Pienidze zostan zwrcone w cigu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamwieniu. Koszt odesania towaru nie podlega zwrotowi. 

Jednoczenie informujemy, i w celu dokonania zwrotu towaru niezbdny jest wczeniejszy kontakt ze Sprzedajcym.

13. Wszystkie towary dostpne w sklepie objte s gwarancj producenta.

14. Reklamacje: Jeeli po otrzymaniu towaru znajdziecie Pastwo w nim wady techniczne, ktrych my nie dostrzeglimy lub uszkodzenia powstae podczas dostawy, maj Pastwo prawo odesa go przesyk pocztow pod adres firmy "EUROTEX" . Firma nie przyjmuje adnych przesyek odsyanych za pobraniem. Koszty, zwizane z odesaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane s najpniej w cigu 3 dni roboczych od daty wpynicia towaru. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, penowartociowy, a jeli bdzie to ju niemoliwe (na przykad z powodu wyczerpania nakadu), Firma zwrci Pastwu rwnowarto ceny produktu lub zaoferujemy Pastwu odmienny towar znajdujcy si w asortymencie naszego sklepu.

15. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesanie towaru na adres Sprzedajcego (lub zawartego w gwarancji produktu) z zaczonym opisem wady i kserokopi faktury VAT.